bewustwording, bezieling en leiderschap

Een kleine impuls kan veel in beweging zetten

Elk mens, elke professional in een organisatie, wil zich gezien, erkend en gesteund voelen in wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze bijdragen. 

Voelen mensen zich niet gezien en gesteund, dan doet dit iets met de eigenwaarde en welwillendheid. Te vaak worden onduidelijkheden en ongenoegens niet geuit en interpretaties niet getoetst. Het onbesproken blijft bestaan en wordt zichtbaar als spanningen (stress), conflicten en ontevredenheid. Een ander effect is dat het medewerkers 'ontkracht' en 'ontmoedigt' en daarmee komen zij niet tot hun recht.

Dit vraagt van professionals om bewust te worden wat er om hen heen en in zichzelf gebeurt, om hiervoor eigenaarschap te nemen en om leiderschap te tonen. Van managers vraagt dit de intentie en het commitment om professionals hierin te steunen.

Het 3G-interactiemodel (Gezien - Gehoord - Geholpen) biedt hiertoe een maatwerkaanpak om verbinding aan te gaan om tot interactie, een open dialoog en constructieve samenwerking te komen. Om zichzelf en de ander te zien, te erkennen en steunen en hierin zelfleidend te zijn. >> 3G (pdf)

Wilt u weten welke meerwaarde dit concept uw organisatie kan bieden? Een klankbordsessie geeft antwoord en inzicht.
>> Maatwerkaanbod
Bron: foto header.
Duurzaam resultaat

Het op een menswaardige en maatschappelijk verantwoorde wijze intenties en doelstellingen realiseren door op bewuste wijze met elkaar de 'goede dingen' te blijven doen en daardoor waarde (betekenis), groei (continuïteit) en tevredenheid (zingeving) te creëren.