bewustwording, bezieling en leiderschap

CREATING DYNAMICS brengt beweging tot groei


In organisaties gaat onnodig veel energie verloren en
stagneren processen door zaken die onuitgesproken blijven.
Deze 'stilte' is desastreus!

CREATING DYNAMICS biedt maatwerkmethodieken om de mens in de organisatie centraal te stellen. Door zichzelf en de ander te 'zien' en erkennen, kunnen betekenisvolle relaties en interacties (sociale verbondenheid) worden aangegaan. Medewerkers kunnen zelfbewuster kiezen om meer zelfsturend te zijn en 'ongeremder' contact en interactie aangaan. Daardoor kunnen informatie en belevingen worden gedeeld en kan gericht worden samengewerkt. Op die manier wordt resultaat geboekt en dragen ze bij aan de betekenisgeving en waardecreatie voor alle stakeholders: klanten, eindgebruikers, organisatie en collega's. Het 3G-interactieprogramma biedt hiertoe de juiste aanpak.

Zelfleiderschap en interactie als succesfactor

Juist die medewerkers die zich in hun mens-zijn erkend en ondersteund voelen, zijn de mensen die het verschil maken in dit groeiproces. Dit gebeurt vooral door de wijze waarop zij zelfsturing en zelfleiderschap tonen en de wijze waarop zij interactie en samenwerking aangaan.

Juist hierin gaat het weleens mis. Herkenbaar in organisaties zijn:
  • Ontevredenheid, spanningen en/of conflicten tussen collega's, afdelingen en met klanten
  • Onduidelijkheid en onvoldoende betrokkenheid, eigenaarschap en draagvlak
  • Invoering van nieuwe werkwijzen of de implementatie van veranderingen die mislukt
  • Processen die effectiever kunnen | kwaliteit die onder de maat is.
Medewerkers voelen zich veelal geremd om vrijuit te spreken en om echt contact en interactie aan te gaan met collega's. Hierdoor blijft 'gedoe' bestaan. De samenwerking stagneert, disharmonie verergert en er ontstaat stress en soms een ogenschijnlijk onoverbrugbare kloof.
>> lees verder hoe dit om te buigen
Bron: foto header.