bewustwording, bezieling en leiderschap

Van stagnatie tot groeibeweging

Het ombuigen van stagnaties vraagt om een nieuwe manier van samenwerken die ontstaat door disharmonie en stress in en tussen medewerkers om te buigen tot dialoog, door intenties van mensen en de organisatie op elkaar af te stemmen tot een collectieve intentie en interactie en samenwerking gericht op meer harmonie en doelrealisatie.

Dynamiek creëren leidt tot vernieuwing en groei

Ik begeleid dit proces door te exploreren wat nodig is, door impulsen te geven en de dynamiek te observeren en te vertalen in feedback op het groeiproces. Het 3G-interactiemodel bied ik een oplossing, een maatwerkmethodiek, waarin managers leren dit groeiproces te ondersteunen en waarin medewerkers leren:
  • Mechanismen van stress en disharmonie te identificeren en om te buigen in zelfsturing en effectiviteit
  • Betekenisvolle samenwerkingsrelaties en draagkracht op te bouwen door contact en interactie met zichzelf en anderen aan te gaan
  • Organisatiedoelstellingen te realiseren door zelfleiderschap te tonen en gerichte samenwerking.
>> Destressing