bewustwording, bezieling en leiderschap

Mijn kwaliteiten

Ik zie mezelf als een inspirator en facilitator persoonlijke innovatie en niet zozeer als een trainer of coach. Ik richt mij op het functioneren van mensen in transitieprocessen. Dit soort processen faciliteer ik op het niveau van interactie tussen mensen, draagvlak en draagkracht met als doel te komen tot harmonie in de samenwerkng.

Op het moment dat we samenwerken zet ik al mijn bekwaamheid, ervaring en kwaliteiten in. Enkele kwaliteiten en eigenschappen zijn:


Enthousiast | inventief & behendig | zelfbewust | observator & luisteraar | kritisch & explorerend | ervaringsdeskundige | in staat intenties te verhelderen | confronterend & transformationeel | weet op creatieve wijze 'de kern' van 'een probleem' inzichtelijk te maken & hoe hiermee om te gaan | Zelfleiderschap | oprechte aandacht voor mensen | betrokken & commitment | hecht waarde aan wederkerigheid & saamhorigheid | inspireert | activeert tot beweging | de essentie van de mens te laten oplichten | van nature gericht op ontwikkeling | focus op waarde-transitie en groei | brengt vernieuwing.