bewustwording, bezieling en leiderschap

Focus in perspectief

Door enkele wetenschappers is vastgesteld dat zo'n 400 miljard bits aan informatie per seconde om ons heen aanwezig is (*). Dit is enorm veel. Hieronder vallen ook energiefrequenties (informatie) die wij niet kunnen waarnemen, zoals radiogolven. Van die 400 miljard bits per seconde blijft een aanzienlijk deel over wat wij wel met onze zintuigen kunnen waarnemen, naar schatting zo'n 10 miljoen bits per seconde. Van al die waarneembare informatie nemen wij het grootste gedeelte onbewust waar. De mens is in staat slechts 2.000 bits aan informatie per seconde bewust waar te nemen. Dat wat we waar nemen heeft te maken met je focus.

Om het effect van focus te ervaren, kun je de volgende oefening doen: waar je nu achter de PC zit, heb je ongetwijfeld vaker gezeten. Pak een pen en papier en kijk uitsluitend voor je op het papier. Schrijf nu zonder rond te kijken, alle groene dingen op die zich in de ruimte bevinden waar jij bent. Als je klaar bent, kijk dan rond en schrijf alle groene dingen op die je net niet hebt opgeschreven. Je merkt het, er zijn verschillende groene dingen zijn die je alsnog kunt opschrijven. Dit is het effect van focus, daar waar je aandacht op richt, wordt je jezelf bewust van.

Dit geldt ook voor je overtuigingen, datgene wat wat je gelooft en datgene wat je over jezelf gelooft. Toen men ooit geloofde dat de wereld plat was, durfde men niet naar de 'rand' te varen, uit angst 'van de wereld' te vallen. Geloof je onbewust dat je niet de moeite waard bent, dan is dit je focus en zul je telkens hiervoor de 'bewijzen' vinden waaruit dit wordt bevestigd. Het tegendeel filter je weg en zie je dus niet.

Hieruit kun je concluderen dat de mens continue zijn of haar zelfbeeld (identiteit) bevestigt. Dit zelfbeeld is mede een afspiegeling van de overtuigingen die je hebt over jezelf. Geloof je onbewust of bewust over je zelf dat je niets kan, dan zul je continue je aandacht richten op die 2.000 bits aan informatie en datgene waarnemen wat deze overtuiging bevestigt. Geloof je dat je de moeite waard bent, dan is dit wat je zult waarnemen en zal deze overtuiging zich bevestigen.

Je zou kunnen zeggen: "We zien wat we geloven". Je omgeving fungeert hierbij als een spiegel, en geeft je terugkoppeling op jouw zelfbeeld en overtuigingen. Dankzij anderen kun je dus betekenis geven aan je eigen identiteit. Door oordeelloos te zijn, je perspectief en dat wat je gelooft (overtuigingen) te veranderen naar de voor jou gewenste situatie (gewenste zelfbeeld), verandert je focus en dus dat wat je aan informatie en mogelijkheden waarneemt.

(*) bron: DVD 'What the bleeb do we know.

mail door naar een vriendreageer naar Marcus persoonlijk

Klik hier voor alle inspiratie