bewustwording, bezieling en leiderschap

Kracht van positieve intentie

Mentale positiviteit gaat over het hebben van ondersteunende gedachten en overtuigingen en het besef dat je altijd (opnieuw) kunt kiezen of en hoe je reageert op een situatie en dat je mag vertrouwen dat er altijd een oplossing is.

Overtuigingen, waarden en behoeften bepalen voor een groot gedeelte onze keuzes, gedrag en gemoedstoestand. Sommige overtuigingen zijn beperkend van karakter en beïnvloeden (vaak onbewust) het functioneren en dus het resultaat. Andere overtuigingen stimuleren het benutten van al je vermogens.

Tegenwerkende overtuigingen kunnen worden omgebogen naar meewerkende overtuigingen. Gedachten kunnen positief worden gemaakt. Hierdoor vergroot het gevoel van (zelf)vertrouwen en zekerheid en ontstaat er meer creativiteit en assertiviteit en minder stress en conflicten.

Intenties zijn krachtig en positief verwoorde voornemens. Meewerkende overtuigingen en positieve intenties laten de stroom van mogelijkheden tot zelfontplooiing en succes zien; je hoeft er alleen maar voor te kiezen.

Stel je eens voor wat het resultaat kan zijn als een team gemeenschappelijke intenties heeft en zich betrokken voelt? Worden dan alle focus, aandacht en vermogens benut om die intenties te realiseren?

mail door naar een vriendreageer naar Marcus persoonlijk

Klik hier voor alle inspiratie