bewustwording, bezieling en leiderschap

Liefde of hebzucht

Intenties, we hebben ze allemaal. Van sommige intenties zijn we onszelf bewust en van andere niet. Ongeacht of we het bewustzijn van al onze intenties hebben, elke intenties is als een drijfveer en stuurt je keuzes aan. Gelukkig kunnen we onszelf bewust worden van onze intenties, en vooral ook van gewenste intenties, waardoor we in staat zijn andere keuzes te maken.

Ontmoetingen
Sommige Afgelopen weken heb ik een aantal interessante ontmoetingen gehad. Zo sprak ik pas geleden een gepassioneerde jongeman die als zelfstandig ondernemer doet waarin hij gelooft. Hij gelooft zo sterk in zijn eigen kunnen en zijn idealen (droom) dat hij het als ondernemer voortreffelijk doet. Hij gaat gewoon door, met dezelfde bezieling, ook als iets tegenzit. Ook ontmoette ik een dame die in loondienst is, die de veranderingen die de recessie met zich meebrengt omarmt als mogelijkheden. Een positieve blik waardoor je jezelf focust op kansen. Kenmerkend voor deze ontmoetingen was dat het mensen betrof die doen waarin ze geloven. De een doet dit in een loondienst en een ander doet dit als zelfstandig ondernemer, op zich maakt dat niet zoveel uit. Wat wel uitmaakt is met welke intenties je iets doet. En op deze keuze heb jezelf invloed.

Achterliggende intenties
Stel je eens voor: een achterliggende intentie kan zijn gebaseerd op het vinden van zekerheid, omdat die zekerheid je rust geeft en de bevestiging dat je het goed doet. Deze onbewuste intentie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zo iemand kiest voor baanzekerheid, financiële zekerheid en dus voor bestaanszekerheid. Je kunt je misschien ook voorstellen dat achter deze onbewuste intentie om zekerheid te verwerven een angst zit, waarbij de diepere intentie is om niet met die angst geconfronteerd te worden. Iemand met de intentie om zekerheid te krijgen, zal vooral controledenken. Dit geeft namelijk structuur en structuur geeft zekerheid. Zie je de verbanden? Een andere intentie kan zijn gebaseerd op vertrouwen. Het diepe rotsvaste vertrouwen dat je goed bent zoals je bent en dat je volledig vertrouwt op je eigen kunnen, je dromen en je eigen gevoel en intuïtie en hier naar handelt.

Bewustzijn
Veel mensen zijn zichzelf niet bewust bent van de intenties waarmee ze iets doen. Ze hebben niet bewust gekozen voor een bepaalde manier van leven. Door nu terug te kijken wat je hebt gedaan en met welk gevolg, krijg je alsnog een inzicht in je oorspronkelijke intenties. En op basis van dit inzicht kun je andere keuzes maken. Merk je bijvoorbeeld dat je onrustig wordt van de 'recessie', dan duidt dit er wellicht op dat je intentie is om zekerheid en dus rust na te streven. Ook is deze onrust te ervaren als een uitnodiging om je bewust te worden van je intenties die je nastreeft en je bewust te worden van andere keuzemogelijkheden.

Vrije wil
Het mooie is dat wij als mens beschikken over de vrije wil. Iets wat op zich al een interessant gegeven is om mee te leren omgaan. Vrije wil betekent ook dat wij zelf mogen kiezen wat we doen en dat je elk moment je keuzes kunt wijzigen. Zo kan het voorkomen dat je voor iets kiest en er later achterkomt en hebt ervaren wat die keuze voor je betekent, dat je toch liever iets anders kiest. Je hebt dan niet een foute keuze gemaakt. Nee, je kiest altijd naar beste kunnen en naar het inzicht dat je op dat moment hebt. Heb je nieuwe ervaringen opgedaan, dan kun je tot andere en nieuwe inzichten komen. Op basis van die inzichten kun je opnieuw kiezen.

Liefde en respect als intentie
Ik zie mensen die voor zichzelf zijn begonnen en waar alles voortreffelijk gaat. Ik ontmoet mensen die in loondienst werken waar ze het prima naar hun zin hebben. Daarnaast zijn er ook mensen die zich laten leiden door de recessie, wat je kunt opvatten als je zelf laten leiden (lijden) door angst voor tekort en/of hebzucht. Als deze interpretatie je interesseert, kijk eens om je heen en vorm je eigen beeld en waarheid. Het lijkt erop dat als je keuzes en handelen zijn gebaseerd op de oprechte intenties van eerlijkheid, liefde, passie, positiviteit, bezieling, respect en gelijkwaardigheid dat het dan voorspoedig gaat met je leven en wat je doet. En dat alle intenties die zijn gebaseerd op controledenken, macht, hebzucht, status en beheersing een impuls zijn om eens in de spiegel te kijken.

De energie is momenteel van dien aard dat alles wat voortkomt uit liefde tot bloei zal komen en blijft bestaan. Alles wat voortkomt vanuit ego gedreven intenties zal afbrokkelen. Gelukkig beschikken we over een vrije wil. We mogen altijd zelf onze waarheid vormen en we kunnen altijd nieuwe keuzes maken!

Wat interessant kan zijn is om eens na te gaan welke intenties de basis zijn van jouw keuzes in leven en werk?

mail door naar een vriendreageer naar Marcus persoonlijk

Klik hier voor alle inspiratie