bewustwording, bezieling en leiderschap

Regels versus verantwoordelijkheid

Regels, overvloedig zijn ze aanwezig. Alleen wat is het nut van regels? Hiermee bedoel ik niet hoe ze ons helpen om de samenleving leefbaar en bestuurbaar te maken. Hiermee bedoel ik iets anders. Als je ervan uitgaat dat alles een groter goed dient, vind je de centrale vraag van dit artikel: wat is de achterliggende ervaring en bedoeling van al die regels in onze samenleving?

Als we deze vraag beantwoorden door uit te gaan van die regels, blijven we met onze aandacht teveel bezig met die regels. Als we verantwoordelijkheid vanuit onze essentie als uitgangspunt nemen om deze centrale vraag te beantwoorden, dan kiezen we een ander perspectief en krijgen we heel andere inzichten?

Wie je als mens bent
Als we verantwoordelijkheid nemen als mens is het allereerst belangrijk te weten wie we als mens zijn. Zijn wij een denkend wezen dat uitsluitend met zijn verstand keuzes maakt, of zijn wij een autonoom wezen waarbij de mate van waardevol zijn wordt afgemeten aan de hoeveelheid bezit en status? Neen, wij zijn spirituele wezens met gevoel en intuïtie. In essentie zijn wij Ziel en onvoorwaardelijke liefde. In essentie tonen we acceptatie en respect en gaan we uit van gelijkwaardigheid en saamhorigheid.

Denkbeeld en illusie
Wie we in essentie zijn wordt nogal eens verward met wie we denken dat we zijn. Dit gaat soms zover dat we door (ver)oordelen van anderen, verwachtingen hebben aan anderen, gelijk willen krijgen en hebzucht ons vervormde denkbeeld over onszelf willen waarmaken. De illusie die we over onszelf hebben gecreëerd houden we zelf in stand en dat is op zich een knappe prestatie. De verrassing is dat we in ons brein niet weten wie we 'echt' zijn. In je hart en je gevoel weet je wie je 'echt' bent, namelijk Ziel en onvoorwaardelijke liefde.

Verantwoordelijkheid en saamhorigheid
Als we uitgaan wie we in essentie zijn en vanuit dit perspectief (deze waarheid) verantwoordelijkheid nemen voor het mens-zijn, dan is hebzucht uitgesloten, dan hebben we mededogen voor onze medemens en zijn we bereid iets voor onze medemens te doen. We zijn betrokken met natuur & milieu en zijn zuinig op de aarde, iets wat we dan belangrijker vinden dan geld verdienen. Saamhorigheid en samen delen van bijvoorbeeld wijsheid zijn dan de drijfveren in de maatschappij. Met andere woorden, vanuit dit besef wie we zijn, zijn er heel andere waarden en normen die ons leiden. Door nu deze waarden en normen als uitgangspunt te nemen, kun je jezelf de vraag stellen, hebben we nu nog al die regels nodig.

Het antwoord is, neen, dan hebben we niet al die regels nodig die we nu hebben. We rijden dan niet meer te hard, we gaan bewust met energie om, we hoeven niet te overheersen of anderen onze mening op te leggen, we frauderen niet enzovoort.

Het nut van regels
Draaien we dit nu om, dan kunnen we zeggen: al die regels leiden ertoe dat we allerlei ervaringen opdoen. Hierdoor krijgen we inzicht in het grotere geheel en worden we ons meer bewust van wie we in essentie zijn. Controledenken kunnen we loslaten en we kunnen ons overgeven aan wie we in essentie zijn, waardoor we uiteindelijk meer verantwoordelijkheid als mens kunnen dragen.

De samenleving is als een groot uurwerk, waarin elk mens, elk radertje, ongeacht de grootte, even belangrijk is. De delen maken het één geheel, een eenheid.

Transformatie van bewustzijn
Liefdesbewustzijn en eenheidsbewustzijn is waarnaar we op weg zijn. Hiertoe dient al het andere, zoals hebzucht, macht hebben over, zelfwaardering als gevolg status, ego als regisseur van je leven, zekerheid voortkomende uit bezit en angst te verdwijnen. Lees de kranten en zie vanuit dit perspectief wat er allemaal gebeurt in de wereld. Daarvoor zijn wij zelf verantwoordelijk en tegelijkertijd bevat het de impuls tot bewustwording en evolutie.

Vrije wil - wij mogen kiezen
Mensen mogen kiezen volgens welke waarden en normen zij leven. Al lijkt het niet altijd zo, we hebben een vrije wil en de wereld ziet er heel anders uit als mensen vanuit de vrije wil kiezen om te leven vanuit onvoorwaardelijke liefde en saamhorigheid.

mail door naar een vriendreageer naar Marcus persoonlijk

Klik hier voor alle inspiratie