bewustwording, bezieling en leiderschap

Visie

Het belang van een team en een organisatie is dat elke medewerker optimaal bijdraagt aan dat wat gedaan moet worden. Elk op een eigen manier en samen op een evenwichtige manier. De richting die de organisatie op wil, bepaalt de richting van het team en de totale inbreng die nodig is om de daaraan verbonden doelstellingen te realiseren. 

Zelforganiserende teams organiseren zich rondom een vraag of opdracht. Vanuit individuele deskundigheid, bereidheid en ambities wordt die taak of opdracht uitgevoerd. Essentieel hierin is de wijze waarop men zichzelf leidt en draagvlak opbouwt. Door zelfreflectie en afgestemde interactie ontstaat focus in samenwerking. Een succesfactor is dat de manager elke medewerker en het team hierin ondersteunt.

Het huidige tijdsbeeld vraagt om zelfleidende medewerkers en zelforganiserende teams die gericht en gesteund door de organisatie waarde creëren voor alle belanghebbenden. 

Dit is doelmatig & doeltreffend en het komt de betrokkenheid & innovativiteit, het mens-zijn van de medewerkers en de algehele ontwikkeling en groei ten goede.
>> Creating Dynamics