bewustwording, bezieling en leiderschap

Geluiden uit de markt

Ik heb de laatste tijd met allerlei mensen in verschillende organisaties gesproken. Hieronder een korte opsomming van wat in organisaties opvalt en welke vragen er leven:
 • korte termijn gericht
 • vergeten toegevoegde waarde te leveren
 • weinig inzichten in complexiteit, laat staan hoe en dat die te managen zijn
 • systeem is niet gericht op beste uit mensen halen en 'te weinig humaan'
 • 'krommuncatie'
 • verkramping bij verandering / behouden wat je hebt (baan = zekerheid)
 • medewerkers doen wat wordt gevraagd, weinig uitdaging, weinig initiatief
 • 'dat is niet mijn schuld', 'dat is niet mijn taak / verantwoordelijkheid'
 • wat is waarde perceptie bij de klant?
 • wat maakt je uniek?
 • hoe zorg je ervoor dat iedereen dezelfde kant uitkijkt?
 • hoe creëer je permanente aandacht voor waarde-innovatie?
 • hoe kun je mensen uit eigen kracht zichzelf en producten/diensten laten doorontwikkelen?

Andere reacties:

 • "Ondanks dat we allemaal IT'ers zijn zie ik een duidelijk verschil in denkwijze tussen de teamleden. Ons team heeft een leeftijdspallet van 28 tot ergens in de 50. En ik denk dat hier indirect met name de verschillende denkwijzen tussen de leden door komen. Indirect door angst voor verandering dan wel gezichtsverlies, ervaring vanuit de oudere generatie die de jongere nog niet hebben en nog wel een aantal redenen".
 • "Regelmatig zie ik dat mensen reageren vanuit angst en/of afgunst. Angst om het baantje kwijt te raken en ze informatie gaan achterhouden, vooruitgang blokkeren, nieuwe mensen buiten proberen te sluiten indien ze deze als bedreiging ervaren. Afgunst als de ander iets voor elkaar heeft gekregen daar waar ze het voor zichzelf niet durven te regelen. De laatste tijd zie ik bij veel bedrijven bij de invoering van ICT applicaties en transities, waarbij ook het bastion van Functioneel Beheer wordt afgebroken en in de andere teams wordt ondergebracht. Je ziet hierbij positieve (leuk, vlot, gaan we doen mentaliteit) voorbeelden maar ook negatieve reacties waarin men zich in alles verzet op de aanstaande veranderingen, puur uit angst dat men bang is om in de nieuwe rol te falen en dan buiten komen te staan".
Herkent u deze 'geluiden' of valt u iets wat op wat hier nog niet bijstaat?

Duidelijk is ook dat er allerlei (on)bewuste patronen en mechanismen aan de basis staan tot bovengenoemde fenomenen. Hierdoor ontstaan conflicten, stress en disharmonie die uiteindelijk leiden tot verlies van aandacht, tijd, geld en energie. Tegelijkertijd zijn deze signalen een impuls tot bewustwording en de keuze 'het anders' te doen.
CREATING DYNAMICS biedt hiertoe mogelijkheden en oplossingen.