bewustwording, bezieling en leiderschap

Ik ben Marcel Hermsen

Ik ben Marcel Hermsen en in 2004 heb ik Indigo Coaching opgericht.

Hierdoor kon ik mijzelf focussen op het functioneren en de ontwikkeling van professionals in hun werkomgeving. En met name om de onbewuste mechanismen van gedrag te ervaren en onderzoeken. Ik besefte namelijk dat ik mijzelf beperk en dat ik dit zelf kan veranderen. Dit besef was de impuls om mezelf beter te leren kennen om op die manier richting en leiding aan mijn eigen leven te geven.

Een nieuwe impuls ontstond in 2002. Ten gevolge van een reorganisatie werd mijn functie overbodig. Ik had het idee dat mijn hele wereld ophield te bestaat en dat de 'vaste grond' onder mijn voeten verdween. Uiteindelijk ben ik door de deur gegaan om mezelf beter te leren kennen. Na jaren van ervaren, reflecteren, exploreren en in de praktijk lerend toepassen, heeft dit mede geleid tot CREATING DYNAMICS.

De oorsprong tot deze ontwikkeling ligt in mijn jeugd waar nieuwsgierigheid in hoe processen werken centraal stond. Na de studies Procestechnologie en Chemische Technologie heb ik vanaf 1992 voor verschillende product en service verlenende organisaties in technisch, commerciële en management functies in een B2B omgeving gewerkt. Ik heb vooral geleerd relaties aan te gaan en te denken in waardecreatie voor klanten. Ook heb ik ervaren hoe een organisatie tè intern georiënteerd kan zijn. 

Mijn interesse voor de ontwikkeling van mensen in organisaties kreeg een impuls gedurende mijn commerciële managementfuncties. In eerste instantie handelde ik naar het geleerde in managementtrainingen en voorbeelden uit de organisatie. Al snel zag ik dat een tè hiërarchische resultaatgerichte aansturing vaak leidt tot conflicten, demotivatie en het 'doden' van pro activiteit en creativiteit. Dit komt het team en de klanten niet ten goede. Ook had dit een innerlijk conflict tot gevolg waarbij integriteit en eigenheid 'onder druk' kwamen te staan. Mijn voornemen werd geboren om het anders te doen.

Die kans kreeg ik als Sales Manager Benelux, Frankrijk en Duitsland waar ik het salesteam als mensen ben gaan zien. Ik heb het team vanuit die zienswijze gecoacht en ondersteund, waarbij het behalen van resultaten en de eigen ontwikkeling als mens belangrijk waren. Na de reorganisatie richtte ik Indigo Coaching op om me verder te ontwikkelen in het ondersteunen van het ontwikkelingsproces van mensen in organisaties. >> Mijn kwaliteiten

Bron: foto header.